Documentary and Photo Awards – (ဆုရ မှတ်တမ်း ရုပ်ရှင်များ & ဓာတ်ပုံများ)

Photo Awards – (ဆုရ မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ)

ပထမဆု

Than Naing Oo (ငဖဲ)

ဒုတိယဆု

Ye Chit Paing

တတိယဆု

Nyi Nyi Zaw

Other Notable Photos

Documentary Awards – (ဆုရ မှတ်တမ်း ရုပ်ရှင်များ)